Ana səhifə->Elanlar

05.07.2019, 17:18

Oxunma sayı: 3021

“İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı keçiriləcək

29 noyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti  və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun təşkilatçılığı ilə “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı keçiriləcək. Süni intellekt, Əşyaların İnterneti, kiber-fiziki sistemlər, böyük verilənlər, mobil texnologiyalar, bulud hesablamaları, sosial şəbəkələr kimi texnologiyaların inkişafı fərdi məlumatların təhlükəsizliyi baxımından ciddi problemlər yaradır. Fərdi məlumatlardan sui-istifadə edilməsinin mənfi nəticələri təkcə ayrı-ayrı insanların şəxsi həyatlarının toxunulmazlığı hüququnun pozulmasında deyil, ictimai həyatda, iqtisadiyyat və siyasətdə də özünü ciddi şəkildə göstərə, milli maraqlara təhdidə çevrilə bilər. Konfrans müasir şəraitdə dövlət, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları qarşısında vacib vəzifələr qoyduğunu nəzərə alaraq, fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemlərinə həsr olunur. Konfransın məqsədi fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri, cəmiyyətdə informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin formalaşdırılması, fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin etibarlı idarə edilməsi kimi məsələlərin araşdırılması və müzakirəsidir.

 

 Konfransın istiqamətləri:

 • Fərdi məlumatlar sahəsində qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi problemləri
 • Fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə
 • Fərdi məlumatların təhlükəsizliyi milli maraqlar kontekstində
 • İnformasiya cəmiyyəti şəraitində fərdi məlumatlar və insan hüquqları
 • Fərdi məlumatların təhlükəsizliyi və cəmiyyətinin informasiya-psixoloji təhlükəsizliyi
 • Fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin sosial-kulturoloji aspektləri
 • Fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin gender aspektləri
 • Milli mental kontekstdə fərdi məlumatlara münasibətlər
 • Fərdi məlumatların trans-sərhəd mübadiləsi problemləri
 • E-xidmətlərdə və e-kommersiyada fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri
 • Fərdi məlumatların elmi tədqiqatlarda istifadəsi problemləri
 • Fərdi məlumatlar sahəsində kibercinayətkarlıqla mübarizə problemləri
 • Fərdi məlumatlar insidentlərinin kriminalistik problemləri
 • Fərdi məlumatların təhlükəsizliyi üçün yeni texnologiyaların işlənməsi  
 • Fərdi məlumatların mühafizəsi üçün kriptoqrafik texnologiyalar
 • Rəqəmsal transformasiyada fərdi məlumatların iqtisadi aspektləri
 • Fərdi məlumatlar sahəsində standartlar və sertifikatlaşdırma
 • Buludlarda fərdi məlumatların mühafizəsi və gizliliyin qorunması problemləri
 • Big Data texnologiyalarında fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri
 • Kiber-fiziki sistemlərdə fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri
 • Sosial şəbəkələrdə fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri
 • Veb saytlarda fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin monitorinqi
 • Verilənlərin intellektual analizində fərdi məlumatların təhlükəsizliyi
 • Fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin menecmenti sistemlərinin auditi problemləri

 Konfransa təqdim olunan məqalələrin tərtibatına dair tələblər:

Əvvəllər çap olunmamış və konfransın elmi istiqamətlərinə uyğun aktual elmi-praktiki problemlərə dair məqalələr qəbul olunur.

Məqalələr, həcmi 4 səhifədən (cədvəl, şəkil və ədəbiyyat daxil olmaqla) artıq olmamaq şərtilə, elektron şəkildə infosec@iit.science.az ünvanına təqdim edilməlidir.

Məqalədə problemin aktuallığı, məsələnin qoyuluşu və həlli yolları, elmi yenilik və əldə olunmuş nəticələrin praktiki əhəmiyyəti əks olunmalıdır.

Məqalənin formatı konfrans məqalələri üçün IEEE standartına uyğun olmalıdır. Məqaləyə ingilis dilində müəllif(lər)in soyad(lar)ı, məqalənin adı və məqalənin xülasəsi əlavə edilməlidir.

Konfrans məqalələri üçün IEEE şablonunu buradan yükləmək olar: Sample_IEEE.doc.

IEEE şablonunun Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sample_AZ.doc.

 Mühüm tarixlər:

 30 oktyabr 2019-cu il – Məqalələrin təqdim edilməsinin son günü 

15 noyabr 2019-cu il – Məqalələrin qəbulu haqqında müəlliflərin məlumatlandırılmasının son günü

29 noyabr 2019-cu il – Konfransın günü

Əlaqə məlumatları:  

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

Tel: (+994 12)539-01-67

(+994 12) 510-42-53

E-poçt:  infosec@iit.science.az

Faks: (+994 12) 539-61-21

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.iсt.az saytına istinad zəruridir.