Ana səhifə->İnstitutun magistrlərı

AMEA İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTUNUN MAGİSTRLƏRİ ÜÇÜN TƏDRİS

 

Ölkədə elm və təhsilin inteqrasiyasını təmin etmək məqsədilə AMEA-nın tarixində ilk dəfə olaraq 2015-ci ildə AMEA-da ali təhsilin magistratura pilləsi təşkil edilmişdir. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun magistraturasında təhsil 3 ixtisas üzrə aparılır:

 

u Kompüter elmləri

u Kompüter mühəndisliyi

u İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

 

TƏDRİS  PLANI