Ana səhifə->Kurslar

Şəbəkə administratorluğu

Oxunma sayı: 1921

Şəbəkə inzibatçılığı nədir? Şəbəkə inzibatçısı kompüter şəbəkəsində mövcud olan avadanlıq və proqram təminatına xidmət göstərən, həmin avadanlıq və proqram təminatının mühafizəsi və idarəsini həyata keçirən şəxsdir. Şəbəkənin qurulması və dizayn edilməsi, şəbəkənin idarə olunması, şəbəkə idarəetmə sisteminin, proqram təminatının qurulması, şəbəkə monitorinqi, şəbəkə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.

 

 

Tədris proqramı

 

1. Şəbəkələr haqqında ümumi anlayış. Şəbəkənin növləri. ( LAN, WAN ) Topologiyalar. Kabel xəttləri. (UTP, FTP, Fiber-optik) Şəbəkə qurğuları. ( Hub, Router, modemlər)

2. Local şəbəkənin təşkili. Jacklar və onların vurulması. Kompüterlər arasında kabel xəttlərinin çəkilməsi. Kompüterkompüter. Kompüter-Hub.

3. IP anlayışı ( IP v4) , MAC ünvan, Subnet / Subnet Mask, NAT texnologiyası (Private və Public IP-lər), DHCP Routing və Switching anlayışı

4. Bircinsli şəbəkə ( workgroup) və domain şəbəkəsi (komputerin domenə üzv edilməsi), Faylların, Qovluqların, Qurğuların (Printer, Şəbəkə Printləri) və İnternetin paylaşımı.

5. Firewall ( qaydaların tədbiqi ) HOSTs file, DNS, CMD şəbəkə komandaları ( PİNG, İPCONFİG və s.)

6. Modemlərin sazlanması, ADSL Wi-Fi

7. Pemote Desktop, Radmin və TeamViewer Proqramları

8. Proxy Serverlər ( İnternet traffikə nəzarət)