Ana səhifə->Kurslar

JavaScript

Oxunma sayı: 538

JavaScript – internet səhifələrin yaradılmasında geniş istifadə olunan proqramlaşdırma dilidir. JavaScript müxtəlif dilllərdən ilhamlanaraq yaradılmışdır. 1995-ci ilə Brendan Eich tərəfindən yazılmışdır. JavaScript Obyektə Yönümlü Proqramlaşdırma (OYP) dilidir. Obyektə Yönümlü Proqramlaşdırma mövzusu kifayət qədər mürəkkəb proqramlaşdırmadır. JavaScript Netscape Navigator 2.0 ilə birlikdə Brendan Eich tərəfindən inkişaf etdirilən və əvvəllər Mocha sonralar LiveScript olaraq adlandırılan və sonda bu anki adını alan JavaScript dili başlanğıcda sadəcə müştəri tərəfindən (client-side) şərh edilən bir proqramlaşdırma dilidir. Günümüzdə NodeJS texnologiyası ilə server tərəfli də (server-side) şərh edilən proqramlama dili halına gəldi.Node.js asan sürətli, öncələnə bilən şəbəkə tətbiqləri yaratmaq üçün Chrome's JavaScript Runtime texnologiyası üzərində qurulmuş bir platformadır. Node.js dağıdılmış cihazlar üzərindən işləyə bilən gerçək zamanlı tətbiq etmələr üçün mükəmməl yüngül və səmərəli hala gətirən hadisə yönümlü, əngəllənməyən I/O modeli istifadə edir. JavaScript - HTML səhifəyə inteqrasiya olunaraq, bu səhifə ilə istifadəçi arasındakı interfeysə əlavə funksional imkanlar verən alqoritmik dildir.

 

Tədris proqramı

 1. Giriş

 11. Function içindən Function çağırma

 

 21. Do While

 31. Associative Arrays

 2. Comment

 

 12. Qlobal və Yerli Dəyişkənlər

 22. Event Handler

 32. Join və Pop

 3. Dəyişkən

 13. Riyazi işlər (Math Action)

 

 23.OnMouseOver və OnLoad

 33. Reserve, Push və Sort

 4. Dəyişkən Tipləri

 14. Riyazi obyekt

 24. Obyekt (Object)

 

 34. Praktik Metodlar

 5. String

 

 15. Mantik işləri

 25. Obyekt yaratma

 35. Date Obyekti

 6. Function

 

 16. İf, Else, Else if

 

 26. Obyekt dəyərləri

 36. Form Girişi 

 

 7. Parametrəli Function

 

 17. Qarışıq durumlar (complex situations)

 

 27. Obyektlərə Metod əlavə etmək

 37. Form Doğrulama

 8. Çox Parametrəli Function

 

18. Switch

 28. Array 

 38. Javascript Oyun düzəltmək 

 9. DOM

 

 19. For Loop

  29. Array özəllikləri

 

 10. Dönüş Tipləri (Return Type) 

 20. While Loop

 

30. Array İşçi əlavə etmək